RP Global Poland

Ogłoszenia Spółki

 MEGAWATT BALTICA Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie (adres: 70-749 Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 70, REGON: 140568427, NIP: 5272511208), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000571664 ogłasza, że w dniu 29 września 2021 roku, o godzinie 12:00, w Kancelarii Notarialnej notariusza Małgorzaty Węgłowskiej w Szczecinie, przy ulicy 5 Lipca 9/1, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2020-31.12.2020. 
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu Spółki za rok obrotowy 01.01.2020-31.12.2020.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Spółki za rok obrotowy 01.01.2020-31.12.2020.
 6. Uchwała w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.01.2020-31.12.2020.
 7. Udzielenie członkowi zarządu Spółki – Gerhard Matzinger absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2020-31.12.2020.
 8. Udzielenie członkowi zarządu Spółki – Tomaszowi Zelek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2020-31.12.2020.
 9. Udzielenie członkowi zarządu Spółki – William Pierson absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2020-31.12.2020.
 10. Udzielenie członkowi zarządu Spółki – Pierre-Henri Gerbeaud absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2020-31.12.2020.
 11. Udzielenie członkowi rady nadzorczej Spółki – Diego Garfias absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2020-31.12.2020.
 12. Udzielenie członkowi rady nadzorczej Spółki – Jorge Rodriguez absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2020-31.12.2020.
 13. Udzielenie członkowi rady nadzorczej Spółki – David Harrison absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2020-31.12.2020.
 14. Udzielenie członkowi rady nadzorczej Spółki – Melissa Cohen absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres 01.01.2020-27.11.2020.
 15. Udzielenie członkowi rady nadzorczej Spółki – Jakubowi Nalazek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 27.11.2020-31.12.2020.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał do podjęcia zgodnie z przedstawionym powyżej porządkiem obrad znajdują się w załączeniu do niniejszego ogłoszenia. (POBIERZ)

MEGAWATT BALTICA Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie (adres: 70-749 Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 70, REGON: 140568427, NIP: 5272511208), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod nr KRS 0000571664 ogłasza, że w dniu 29 września 2020 roku, o godzinie 11:00, Kancelarii Notarialnej notariusza Małgorzaty Węgłowskiej w Szczecinie, przy ulicy 5 Lipca 9/1, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu Spółki za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Spółki za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
 6. Uchwała w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
 7. Uchwała w przedmiocie dalszego istnienia spółki.
 8. Udzielenie członkowi zarządu Spółki – Gerhard Matzinger absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
 9. Udzielenie członkowi zarządu Spółki – Tomaszowi Zelek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
 10. Udzielenie członkowi zarządu Spółki – Laurent Chatelin absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2019-26.11.2019.
 11. Udzielenie członkowi zarządu Spółki – William Pierson absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
 12. Udzielenie członkowi zarządu Spółki – Pierre-Henri Gerbeaud absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 26.11.2019-31.12.2019.
 13. Udzielenie członkowi rady nadzorczej Spółki – Diego Garfias absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
 14. Udzielenie członkowi rady nadzorczej Spółki – Jorge Rodriguez absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
 15. Udzielenie członkowi rady nadzorczej Spółki – David Harrison absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
 16. Udzielenie członkowi rady nadzorczej Spółki – Melissa Cohen absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał do podjęcia zgodnie z przedstawionym powyżej porządkiem obrad znajdują się w załączeniu do niniejszego ogłoszenia. (POBIERZ)